Առավել ծանր է, նշանակում է եգիպտացի Ահմեդ, որը ժամանել է Հնդկաստան շաբաթ բուժման համար նվազեցնել քաշը է հիվանդանոցային հավաք հայտնեցին հատուկ ցանկությունը

Հայրը դերասան է, Սալիմ Խանը դրական է պատասխանել, բայց ասաց, որ իրենց պաշտոնական պահանջ է հիվանդանոց

About